Zelená úsporám, nebojte se využít těchto nabídek k levnějšímu bydlení

Zařídit si komfortní bydlení není zrovna jednoduchá záležitost, tak proč se nezúčastnit programu Nová zelená úsporám, kde je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Postup podání žádosti krok za krokem:

  1. Najděte si skutečného odborníka, který vám pomůže zpracovat odborný posudek

Bez odborného posudku, který zpracuje kompetentní osoba, není možné se účastnit programu Zelená úsporám. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze autorizované osoby, které jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT a ČKA.

  1. Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Námitky příslušného stavebního úřadu musíte akceptovat a spolu s odborníkem, který je vypracoval posudek podle nich upravit.

  1. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů

Jedná se o důležitou přílohu pro podání žádosti o podporu. Tento krycí list technických parametrů obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření.

  1. Vyplňte elektronickou žádost o podporu

Samotné podání žádosti probíhá elektronicky na stránkách www.novazelenausporam.cz. Jako první si založíte uživatelský účet vyplněním registračního formuláře. Přes vámi zadanou emailovou adresu bude probíhat vaše komunikace s úřadem, poté uvedete své jméno a heslo. Registrace bude ukončena za pomocí verifikačního odkazu, který vám bude zaslán (po odeslání registračního formuláře) na emailový kontakt, který jste uvedli v registračním formuláři.

Napsat komentář