Význam čističky odpadních vod. Kdy je vhodné o ní uvažovat?

Odpadní vody, které produkují domácnosti, je třeba odvádět do centrálního kanalizačního potrubí, odkud putují do velkých čističek, kde dochází k jejich filtraci. Jenže co dělat tehdy, když máte objekt, který není napojený na klasickou kanalizaci? Řešením může být čistička odpadních vod.

Klasické případy, kdy se čistička odpadních vod náramně hodí

Ani bez kanalizační přípojky není možné odpadní vody jen tak volně vylévat na zahradu, případně třeba někam do půdy v lese apod. Snadno by totiž mohlo dojít ke kontaminaci zeminy a spodních vod, což by například ohrozilo kvalitu vody v okolních studních. Povinnost čistit odpadní vody je dokonce dána ze zákona. Proto vždy musíte najít nějaké relevantní řešení.

Dříve dominovaly především jímky, dnes už se však daleko více upřednostňují moderní čističky odpadních vod. Jsou totiž efektivnější, navíc s nimi není tolik starostí, protože zadržují jen nezbytné množství největšího odpadu, voda je jinak přefiltrována a může se znovu používat, a to kupříkladu k zalévání zahrádky, leckdy ji majitelé nemovitostí aplikují také k zalévání toalet apod. Provoz je nejen ekologický, ale i poměrně nenáročný, pokud jde o spotřebu elektřiny.

Kde najdou uplatnění?

Čističky odpadních vod, někdy také označované zkratkou ČOV, se nejvíce uplatňují u rekreačních objektů, které často nebývají napojené na centrální kanalizaci. I v dnešní době se navíc v tuzemsku najde poměrně dost obcí, které nemají vlastní kanalizaci, tudíž je nutné odvod kalů řešit alternativními způsoby. A jsou to právě čističky odpadních vod, jež začínají převládat. Jímky a septiky jsou spíše na ústupu, neboť nejsou natolik efektivní a je třeba u nich počítat s častým vyvážením, což samozřejmě stojí nemalé množství finančních prostředků. Dá se tedy říci, že ČOV jsou v konečném důsledku finančně výhodnější nežli zmíněné jímky a septiky.

Na koho se obrátit?

Výkonné, přitom však na prostor nenáročné čističky odpadních vod lze objednávat u společnosti 1616.cz. Tato firma ještě dodává nezbytné vodovodní přípojky, potažmo pak zajistí i běžné kanalizační přípojky.

Napsat komentář