Společnosti CROSS a Incinity pořádaly exkurzi po chytrém Zlíně

Společnosti Incinity a CROSS Zlín zorganizovaly společně s městem Zlín akci s názvem Exkurze Zlín aneb fórum nejen pro chytrá města. Dvoudenního setkání (18.-19. května) se zúčastnilo na padesát zástupců měst, firem a organizací, které spojovalo téma inteligentních technologií.

Dopolední program, který slavnostně zahájil náměstek primátora města Zlín Bedřich Landsfeld, sestával z přednášek zástupců pořádajících společností a přizvaných hostů. Vybrané produkty a služby společnosti CROSS představil její marketingový ředitel Libor Sušil. S unikátní platformou InVipo, která dokáže propojit veškeré technologické systémy a poskytnout městům a obcím ucelenou platformu pro řízení chytrého města, seznámil účastníky jednatel společnosti Incinity Lukáš Duffek. Za město Zlín vystoupil radní Josef Novák, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice představil její ředitel Josef Kocháň, šéf Operačního odboru Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Michal Kabeš pohovořil o tom, jak chytré technologie využívá při své práci Policie, majitel společnosti ELKO EP Jiří Konečný prezentoval smart budovy.

Odpoledne byla na programu panelová diskuse, chytře moderovaná Liborem Kašparovským ze společnosti Incinity. Kromě představitelů Zlína se jí zúčastnili také Marcel Babczynski, člen výkonného výboru Czech Smart City Cluster a zástupce Erste Bank, architekt Robert Leníček ze společnosti Len+k architekti a spolumajitel společností CROSS a Incinity Tomáš Juřík. V panelu se mimo jiné diskutovaly otázky financování smart projektů či připravenost a odhodlání měst realizovat projekty smart cities včetně jejich propojení s programem rozvoje a udržitelnosti ve vztahu k životnímu prostředí.

„Pro nás, politiky na radnicích, je těžké rozhodovat o dlouhodobých projektech, ke kterým projekty smart cities patří. Jsme limitováni svým mandátem na čtyři roky. Dost často se stává, že při střídání politických garnitur se naplánované dlouhodobé projekty mění,“ zmínil jeden z problémů zlínský radní Josef Novák. Podle Marcela Babczynského je přitom právě nyní ideální doba na profinancování chytrých projektů, protože je možné využít dotace z Evropské unie, ale i výhodné úvěrové rámce bank.

Všichni účastníci panelu se nicméně shodli na tom, že se v budoucnu města a obce neobejdou bez chytrých technologií, které zvyšují obyvatelům jejich komfort v každodenním životě. Jak však upozornil spolumajitel společností CROSS a Incinity a vizionář Tomáš Juřík, důležité je, aby lidstvo dokázalo v přetechnizovaném světě žít. „My nyní řešíme to, jak rychle a bezpečně přejet ucpané ulice a silnice. Otázkou ovšem je, zda opravdu všichni potřebujeme svůj automobil?,“ zamyslel se Tomáš Juřík, který mimo jiné vidí budoucnost ve sdílení věcí i technologií.

Po oficiální části následovala prohlídka dispečinků v sídle Krajské policie a Dopravní společnosti a také projížďka nejmodernějšími trolejbusy, při které společnost CROSS představila účastníkům, jak v praxi fungují některé její produkty – řadiče na křižovatkách s preferencí MHD, vážení za jízdy či informační tabule u silnic.

Konečnou stanicí pak byl zlínský zámek, kde všichni účastníci společně pozvedli číši na oslavu chytrého města Zlín.

Ohlasy účastníků

Marcel Babczynski, MBA, Erste Bank, Czech Smart City Cluster:
Zlínská exkurze byla velmi povedená, díky dobře naplánovanému programu, výběru témat i zajímavým účastníkům, které jsem na akci mohl osobně poznat. Rád si vždy vyslechnu názory lidí, kteří rozumí svému oboru a mají na něj realistický či vizionářský pohled, což byl případ zástupců společností CROSS a Incinity. Děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit.

Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy:
Konference Exkurze Zlín se zúčastnili členové představenstva České rady pro šetrné budovy, kterým se líbilo především nevšední pojetí programu konference, doplněného o praktické příklady principů Smart city a možnosti prohlídky dnes již ikonické administrativní budovy 21 Tomáše Bati. Česká rada pro šetrné budovy podporuje principy udržitelných staveb, které do konceptu Smart City zajisté patří a velmi nás těší, že se touto tématikou zabývá stále více měst i firem. Konference Exkurze Zlín přispěla k další informovanosti o principech Smart City.

Ing. Mgr. Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního Úřadu městské části Praha 3:
Celý den byl hodně zajímavý, přednášky i panelová diskuse, velmi se mi líbilo vystoupení pana ředitele Tomáše Juříka ze společnosti CROSS. A také projížďka městem a večerní program…

Josef Novák, radní pro dopravu města Zlína                                                                                                         

Byl jsem mile překvapen velkým počtem účastníků ze všech koutů republiky. I když byly na pořadu dne většinou inteligentní technologie, vždy se účastníci exkurze snažili najít i lidský rozměr. A to je dobře, neboť tyto technologie by lidem měly hlavně sloužit a ne je zotročovat.

Napsat komentář