Pronájem bytu v Liberci – fenomén obecního bydlení

Nemáte miliony na kontě ani rodinné zázemí a hledáte pronájem bytu v Liberci? Město před pár lety nechalo vystavět několik tzv. startovacích a sociálních domů. Na ulici Krajní a Krejčí dnes stojí bytové domy, které město nabízí svým občanům za zvýhodněných podmínek. Pro koho je tento typ bydlení určen? A jak je možné jej získat?

Pronájem bytu v Liberci – co je to startovací byt a komu je určen?

Města v současné době mnohdy nabízí obecní byty, které jsou dobrou a levnou alternativou. Chcete ušetřit a mít stabilní podmínky? Nyní je můžete získat. Tento typ bydlení je určen především mladým rodinám či svobodným žadatelům. Velkou výhodou je, pokud máte trvalé bydliště v Liberci. To stejné platí i pro lidi se stálým zaměstnáním nebo pro pracující absolventy, kterým neuplynulo od ukončení studia více než dva roky. Je vám do 35 let nebo máte malé děti? Vy si můžete zažádat také.

Jedná se o dočasnou formu bydlení se smlouvou na jeden rok. Existuje zde možnost smlouvu prodloužit, zvláště pokud splňujete všechny povinnosti, které vám tato smlouva ukládá. Avšak maximální doba nájmu je pět let. Město ale očekává, že během této doby si budete nadále hledat vlastní bydlení.

Kdo může žádat o přidělení

Než žádost podáte, shrňme si důležitá kritéria, která musíte splňovat. První podmínkou je zletilost a svéprávnost žadatele, který je občan České republiky. Pokud jste cizinec, musíte mít povolení k trvalému pobytu na našem území. Neměli byste mít nájemní smlouvu k žádnému bytu, případně vám stávající pronájem skončí nejpozději do šesti měsíců od podání žádosti. Pochopitelně nesmíte vlastnit bytový či rodinný dům. Město Liberec si také ověřuje, zda k němu nemáte nějaký dluh.

Dále byste měli být v pracovním poměru. Ale v tomto směru jsou podmínky samozřejmě shovívavější. Postačí vám, když jste vedeni na úřadu práce, studujete, jste na mateřské či rodičovské dovolené nebo pobíráte invalidní důchod. I pro vás je zde šance na získání bytu. Avšak pokud máte vyšší plat, a to o 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, bohužel vás do databáze nezařadí.

Jaký nájem budete platit?

Na svých webových stránkách město uvádí výši nájemného, který platí již od roku 2015. Je rozděleno dle dostupných bytů v domech na ul. Krajní.

· Krajní 1575 – 1578 – za metr čtverečný zde zaplatíte 78,58 Kč

· Krajní 1579 – 1580 – za metr čtverečný zaplatíte 76,65 Kč

Momentálně je k dispozici přes dvě stovky těchto bytů. Pokud tedy spadáte do některé z výše uvedených skupin obyvatel, zkuste si zažádat. Ale musíte počítat s tím, že je zde delší čekací doba. Nicméně vzhledem k podmínkám, se vám to později vyplatí.

Sociální byty jako forma pomoci

Liberec svým obyvatelům také nabízí tzv. sociální byty. Ty mají nejnižší možné nájemné a jsou určeny pro příjmově vymezené osoby. Zpravidla se jedná o lidi, kteří jsou vyloučení ze sociálního prostředí, a je těžké jejich zařazení se zpět do společnosti. Tento typ bytových domů se nachází na ulici Krejčí a je k dispozici necelá stovka bytů.

Kdy mám nárok na přidělení sociálního bydlení?

Podmínky pro získání se téměř shodují s kritérii pro získání startovacího pronájmu. Rozdíl je v tom, že se tentokrát zaměřují na příjem váš i dalších osob v domácnosti. Posuzují se příjmy všech zletilých osob. V tomto případě se jedná o pracovní poměr, důchod (starobní i invalidní 3. typu) nebo soustavná příprava na budoucí povolání. Pokud pečujete o dalšího člověka v domácnosti nebo máte dítě, které vyžaduje celodenní péči, máte nárok také.

Vzhledem k okolnostem tedy můžete předpokládat i výrazně nízkou cenu nájmu. Tu opět město rozděluje na dvě kategorie:

· standardní byty – zaplatíte 63,16 Kč za metr čtverečný

· byty se sníženou kvalitou – zaplatíte pouhých 56,84 Kč za metr čtverečný

Výhodou je také fakt, že dostanete smlouvu na dobu neurčitou. Město Liberec navíc plánuje přestavbu svých domů, ze kterých udělá další sociální byty. A pokud potřebujete pomoc s vyřízením žádosti či s čímkoli dalším, nabízí se neziskové organizace. Jejich pomoc můžete bezplatně využít.

Projektem startovacích či sociálních bytů chce Liberec podpořit své obyvatele, kteří si ve své situaci nemohou dovolit předražené pronájmy ani hypotéku. Vzhledem k rozumným kritériím výběru je vysoká šance se do evidence žadatelů dostat.

Jste z Liberce a dokonce v takovém bytě žijete? Podělte se s námi o svůj příběh a napište nám, jak se vám v takovém typu bydlení žije!

Napsat komentář