K čemu slouží zateplení ploché střechy?

Izolace střechy patří bezesporu k základním stavebním úkonům, bez nichž se novostavba neobejde. Plní totiž funkci nejen hydroizolační, nýbrž vám také ušetří měsíční náklady za vytápění.

Proč izolovat?

Kvalitně zateplená střecha se významně podílí na zabraňování úniku tepla, v létě udržuje příznivé klima uvnitř budovy. Odráží UV záření a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Kromě výše uvedeného izolačního účelu též prodloužíte životnost vaší nemovitosti a zvýšíte její tržní hodnotu.

Důraz musí být kladen na pečlivost

Aby 100% plnila svou funkčnost, musí být izolace ploché střechy provedena skutečně precizně. V opačném případě bude hrozit vzlínající se vlhkost, výskyt plísní, tepelné ztráty a špatná regulace tepla. Základem pro správné zateplení je výběr vhodných materiálů, systémových prvků a navrhnutí odpovídajícího postupu, kdy kromě plošné izolace nebude zapomenuto také na detaily ukončení a prostupy.

Jaké stavby je možné zateplit?

Zateplení plochých střech se netýká pouze rodinných domů, ale rovněž průmyslových objektů a hal. V těchto případech není provedení izolace nikterak technologicky ani finančně náročné. Zateplením hal zlepšíte pracovní a skladovací podmínky, snížíte provozní náklady a zvýšíte užitkovost budovy.

Postup při rekonstrukci

Rekonstrukce plochých střech je možné provést na objektech jakéhokoliv stáří. Odborná firma s vámi zkonzultuje možnosti zateplení, vyhodnotí časovou a finanční náročnost. Tepelná hydroizolace ploché střechy je realizována s pomocí hydroizolačních fólií a dalších vrchních materiálů od osvědčených výrobců. Abyste s celou rekonstrukcí neměli téměř žádné starosti, specializovaná firma zajistí kompletní dodávku včetně realizace a potřebné administrativy. Můžete se spolehnout na její zodpovědný přístup a dodržování veškerých montážních předpisů.

Napsat komentář