Jak nahlédnout do katastru nemovitostí a odnést si co nejvíce informací?

Centrální registr nemovitostí mají všechny evropské země s výjimkou Albánie a Řecka, kde je registr teprve ve fázi spouštění. V ČR existuje tzv. katastr nemovitostí, o nějž se stará Český úřad zeměměřičský a katastrální spolu se svými krajskými katastrálními úřady.

Do českého katastru nemovitostí může nahlédnout kdokoliv. Pokud si výpis z katastru vyžádáte na poště či úřadě, zaplatíte poplatek ve výši 100 Kč. Placený je i dálkový přístup přes katastr.cuzk.cz. Věšina lidí ovšem využívá aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz), kterou můžete používat zcela zdarma.

Zjistěte základní informace z katastru

Přes bezplatnou webovou aplikaci si můžete například ověřit, kdo vlastní pozemek vedle vaší zahrady, podívat se, zda je na danou nemovitost uvalena nějaká exekuce nebo si jinak prověřit pozemek, jejž se třeba chystáte koupit.

Nahlížení do katastru je možné buď dle identifikátoru nemovitosti (parcelního čísla, čísla listu vlastnictví…), nebo podle polohy, kdy vyhledáváte přímo na mapě. Na mapě si dohledáte parcelní číslo pozemku a podle toho si pak necháte zobrazit údaje. Dozvíte se, kdo je vlastníkem, jaký je způsob ochrany nemovitosti, zda existují nějaká omezení vlastnického práva. Existuje však cesta, jak se dozvědět ještě více.

GeoPas.cz vám prozradí mnohem více informací

Aplikace GeoPas.cz by se dala popsat jako rozšířený katastr nemovitostí. Jednotlivé parcely vám představí s mnoha dalšími parametry, dozvíte se třeba to, jak daleko od parcely jsou vodní toky, zda se v rozumné vzdálenosti nachází objekty občanské vybavenosti, jestli byste v okolí našli nebezpečné lokality. Můžete si prohlédnout radonový index, podrobnosti o půdě, životním prostředí a mnohem více údajů. To všechno úplně zdarma.

GeoPas.cz využívá data z volně přístupných databází, zdroje informací lze dohledat u nich na webu. Všechny je spojuje a vytváří tak unikátní přehled informací o parcelách, který nemá obdoby.

Napsat komentář