Co je potřeba na zahradní koupací jezírko?

Stavbu zahradního jezírka lze snadno přirovnat ke stavbě domu. Ještě předtím než se pustíte do výkopu, musíte dlouze papírovat a i pak vás čeká spousta práce. Pořádné koupací jezírko vyžaduje při svém založení námahu a také je potřeba vědět, co děláte. Co tedy zajistit ještě předtím, než se vůbec lžíce bagru zaryje do země? 

Jak je to s projektem na koupací jezírko?

Projektovou dokumentaci musí zpracovávat. Pokud chcete udělat koupací jezírko menší než 300 m2 a nebude mít přítok ani odtok, pak nepotřebujete stavební povolení, ale přesto potřebujete vyjádření vodoprávního úřadu. V tomto případě se však projekt nemusí dokládat. Před zahájením stavby si tedy ověřte, jaké dokumenty jsou ve vašem případě vyžadovány. Jezírka nad 300 m2 pak vyžadují stavební povolení i vyjádření vodohospodářského úřadu. A nutná je rovněž projektová dokumentace zpracovaná odborníkem. V případě, že bude mít vaše koupací jezírko přítok a odtok vody, je stavební povolení a vyjádření vodohospodářů vždy nutné bez ohledu na jeho rozměry. 

Jak podat žádost o stavební povolení na koupací jezírko?

Žádost o stavební povolení můžete podat na stavebním úřadě příslušné obce. K žádosti je třeba přiložit některé dokumenty, mezi něž patří vyplněný formulář žádosti (dostanete na stavebním úřadě), plán umístění jezírka, projektová dokumentace k jezírku a doklad o zaplacení správního poplatku. Po předložení všech potřebných dokumentů provede úřad prohlídku místa. Pokud je vše v pořádku, vydá stavební povolení. Celý proces může trvat až 60 dní. Pokud chcete vybudovat jezírko menší než 300 m2, nepotřebujete stavební povolení, ale stále budete potřebovat stanovisko vodoprávního úřadu. V takovém případě není potřeba projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci nebudete potřebovat ani v případě, že vás bude čekat pouze oprava jezírkové fólie byť rozsáhlá a spojená s vypuštěním jezírka.

Dvakrát měř, jednou řež

Toto přísloví platí v případě stavby koupacího jezírka dvojnásob. Při stavbě zahradního koupacího jezírka si vždy ověřte, jaká povolení a dokumenty jsou ve vašem případě vyžadovány. Před zahájením stavby se ujistěte, že máte vše potřebné a nehrozí vám tedy pokuta ani stavbu vašeho zahradního jezírka z úředního hlediska nic neohrozí. A pak už jen směle do toho.

Napsat komentář