Zimní provoz vzduchových kompresorů

Okolní teplota má za každého ročního období velký vliv na kompresorovou soustavu, především, pokud je umístěna v místnosti, kde není konstantní teplota a přívod topení. Jak co nejlépe předejít problémům v zimních měsících a na co si dát pozor?

Problematika kondenzace

Se vznikem kondenzátu se setkal každý, kdo stlačený vzduch používá. Při nízkých teplotách je jeho vznik o to více patrný. Mluvíme zde o rosném bodu vzduchu – tedy teplotě, při které se vodní pára ve vzduchu začne měnit na vodu = začne kondenzovat. Kondenzát je nežádoucí, protože může způsobit velké poškození potrubí a nástrojů, které zevnitř doslova vyreznou a začnou se přidírat.

Odvádění vlhkosti ze vzduchu

Problémům s kondenzátem se vyhnete díky použití adsorpčních sušiček nebo kondenzačních sušiček. V kondenzačních sušičkách se stlačený vzduch ochlazuje na teplotu nižší, než je teplota tlakového rosného bodu. Tím vodní pára ve vzduchu kondenzuje a změní na vodu, kterou je snadné odvést. V adsorpčních sušičkách se vzduch vysušuje tak, že proudí nádobou naplněnou sušicím materiálem, který na sebe váže vodu.

Problematika olejových kompresorů

Nízké teploty způsobují zhoustnutí oleje (zvýšení viskozity) v klikové skříni. Rozběh stroje je tak o něco náročnější, než se zahřeje na provozní teplotu a běží hladce. Jakmile tyto potíže začnete pozorovat, snižte tlak v tlakové nádobě na nulu a otevřete odvodňovací šroub v její spodní části. Takto nechte olejové kompresory běžet po dobu 2 minut, aby vzduch mohl unikat a tím docházelo ke snížení tlaku. Pomůže též výměna oleje, ideálně syntetického pro lehký chod, s označením 5W40.

Může zamrznout příslušenství ke kompresoru?

Je v místnosti s kompresorovou soustavou pod nulou? Pozor na zamrzání! Zamrznout může chladič kompresoru, potrubí stlačeného vzduchu, odvaděče kondenzátu i filtry. Ujistěte se, zda to není váš případ. Problémům opět předejdete s kondenzační sušičkou. Jednoduše řešeno – jsou investice, které se do vzduchových kompresorů a příslušenství opravdu vyplatí.

Napsat komentář