Vybrali jste kompresor? Nyní potřebujete hadice a rozvody

Zdárně jste vybrali kompresor a už vám stojí v dílně nebo samostatné místnosti při provozovně? Nyní přichází na řadu přivedení stlačeného vzduchu přímo na pracoviště. Může představovat jednu hadici, pokud máte mobilní kompresor nedaleko sebe po ruce nebo promyšlenou síť potrubních rozvodů vedoucí na určitá místa v dílně, kam se bude připojovat pneumatické nářadí nebo pistolová technika či jiné zařízení na stlačený vzduch. Jak si při výběru tohoto zboží poradit? A jak zamezit zbytečným ztrátám a zvýšeným nákladům?

V oblasti stlačeného vzduchu jednoznačně nejširší nabídku představuje spojovací materiál s tisíci druhy různých spojek, nástrčných systémů, šroubení a rozličných redukcí, kolen, mufen. Co do počtu jim zdárně sekunduje sortiment hadic, kterých je v nabídce rovněž nepřeberné množství. Vedení stlačeného vzduchu navíc nemají na starosti jenom hadice, mnohdy se vyplatí použít potrubní rozvody, přinášející větší pořádek na pracoviště, vizuální estetiku, ale hlavně konec neustálého zakopávání o spleti různých hadic, vedoucích přes sebe. Vždyť s takovým scénářem může být o úraz postaráno. Co při výběru obou druhů a vedení vzduchu zohlednit?

Vybíráme hadici pro stlačený vzduch i jiná média

Doporučujeme zvážit:

  • médium a oblast použití
  • pracovní tlak
  • pracovní teplota
  • rozměry hadice
  • ohebnost a odolnost
  • váha hadice

Pojďme tedy vyrazit na průzkum trhu podle uvedených parametrů, které byste měli zvážit. Základní otázkou je, k čemu bude hadice sloužit a jaké médium uvnitř bude proudit. Pouze stlačený vzduch? Nebo i plyny a kapaliny s vysokými nároky na odolnost hadice např. proti rozleptání? Nezapomínejte na to, že médium v hadici nemusí být čisté, ale může obsahovat příměsi poškozující strukturu vnitřní části. Typickým příkladem je i stlačený vzduch, který je sám o sobě neagresivní, ale pokud není vyčištěný a obsahuje kondenzát, může chemicky výrazně narušit stav hadice. Proto za kompresor doporučujeme zařadit sušičku vzduchu a systém filtrace. Výrazně tak zvýšíte životnost i těch nejobyčejnějších hadic.

Hodnota tlaku se udává v různých jednotkách. Nejčastěji jsou hodnoty uvedeny v MPa, atm a bar, přičemž platí 1,0 MPa = 10 bar ≈ 10 atm. Při výběru vždy přemýšlejte tak, že tlak média nesmí překročit pracovní tlak hadice. A pokud se jedná o podtlak, zvolte hadici, která odolává zborcení stěn. Typicky jsou to hadice s vnitřní spirálou.

Dalším atributem s možností poškodit hadici je pracovní teplota. Zohledněte hlavně teplotu média, ale není na škodu vzít v potaz i okolní teplotu. Platí také to, že s rostoucí teplotou klesá tlaková odolnost. Pokud tedy potřebujete hadici s vyššími nároky na teplotu, vždy si nechte zaslat podrobnější technická data obchodem, u kterého chcete nakoupit.

Jaké rozměry hadice zohlednit při výběru? Jsou 4 – vnitřní průměr hadice, vnější průměr, síla stěny a délka hadice. Dobře si rozmyslete, jakými koncovkami hadici osadíte, stejně jako které spony použijete. Přemýšlejte nad veškerou kompatibilitou.

Některé typy hadic jsou opravdu tvrdé a špatně se s nimi manipuluje. Čím jsou odolnější a skrývají uvnitř více výztuh, tím hůře budou poddajné. To může být problém, pokud vzduch nebo jiné médium rozvádíte po stísněných prostorech. A nejen to – určitě nechcete, aby hadice praskla a vznikly úniky. Důležitým parametrem a pomocníkem pro výběr je minimální poloměr ohybu, který udává poloměr kružnice, na kterou lze hadici stočit, aniž by popraskala. Mezi hadice, s nimiž se manipuluje skvěle patří spirálové hadice pro veškeré typy nářadí. Takové typy vynikající skladností doporučujeme do garáže i do dílny.

Při některých aplikacích může velkou roli hrát i váha. Slabé plastové hadičky na vzduch u automatizační techniky váží minimum na rozdíl od hadic s opletem a jiným vyztužením. Pokud pracujete ve stavebnictví, možná nepotřebujete ty těžké hadice, co jsou špatně skladné. Doporučit můžete ploché hadice známé od požárních sborů.

Kdy použít rozvody namísto hadic?

Pokud máte pouze malý mobilní kompresor, určitě vás potrubní rozvody nemusí zajímat. Jakmile jde o stacionární kompresor, hned je to jiná situace. Takový stroj bývá nejčastěji umístěn v samostatné místnosti nebo někde v rohu, odkud není tolik slyšet, když spíná. Dostat od něj stlačený vzduch hadicemi do všech koutů dílny je sice možné, ale představte si ten chaos, který by se zvyšoval současně s počtem pracovišť. Proto se používají pevné potrubní rozvody. Současné systémy jsou vysoce modulární, dokáže s nimi pracovat každý a mnohdy není zapotřebí ani specializované firmy, jež by je nainstalovala. Stačí vymyslet dobrý plánek, kudy rozvody vést k jednotlivým pracovištím a k jeho konstrukci postačí i obyčejný papír místo speciálního softwaru. U potrubních rozvodů se pracuje se dvěma typy architektury – přímé nebo okruhové.

Přímé vedení: Jednoduchý rozvod s odbočkami – pořizovací náklady jsou nižší

a hodí se spíše pro malé provozy a řemeslné dílny.

Okruhové vedení: Uzavřená smyčka – pořizovací náklady jsou obvykle vyšší, a hodí se do rozsáhlejších provozů.

Při promýšlení celé stavby počítejte s průměrem trubek a rozvodných prvků stejně jako s tlakovým spádem. Co tzn.? Prouděním vzduchu potrubím se snižuje tlak a ten je potřeba vyrovnat vyšším výkonem kompresoru. Proto při návrhu rozvodů stlačeného vzduchu dbejte na to, aby byl tlakový spád co nejmenší.

Výstup na pracovišti bývá nejčastěji řešen rychlospojkou, stejně jako na hadicích. Snadno tak můžete hadicí navázat k samotné aplikaci, kde používáte pneumatické nářadí nebo třeba pistolovou techniku.

Mezi oblíbené modulární platformy potrubních rozvodů patří systémy AirNetTectite nebo SICOair.

Pozor na úniky vzduchu, které vám výrobu prodraží

Ve spojích hadic a potrubních rozvodů dochází k nejčastějším únikům vzduchu. Z několika průzkumů vyplývá, že ve výrobních podnicích běžně unikne až 20 % stlačeného vzduchu. To je spousta vyhozených peněz, zvýšených nákladů, protože provoz kompresoru rozhodně není zadarmo. Kontrolujte tato místa, všechny spoje, neváhejte vyměnit o-kroužky, nepoužívejte nejlevnější verze hadic, které vám rychleji zpuchří. Jak už jsme zmínili výše – přiřaďte za vzduchový kompresor úpravu vzduchu, ať jde do všech rozvodů a hadic vzduch zcela čistý, nezávadný pro jednotlivé vnitřní materiály.

Napsat komentář