Odhady a ocenění nemovitostí

Přišel čas, kdy potřebujete znát hodnotu své nemovitosti? V životě mohou nastat okamžiky, kdy je potřeba nemovitost prodat nebo je nutné znát její hodnotu kvůli řízení rozvodovému či dědickému, či ji použít jako zástavu. Pak je nutné využít služeb odborného odhadce, který odhad ceny nemovitosti provede.

Kdy je třeba využít znalecký posudek nemovitosti?

Potřeba nechat vypracovat znalecký posudek nemovitosti je nutná v případě, že kupujete či prodáváte nemovitost. Jeho obsahem je podrobný popis dané nemovitosti, do kterého jsou uvedeny veškeré parametry, jako je technický stav, její stáří, popis lokality a také například informace o tom, kdo má k domu vlastnická práva a jaká jsou zde omezení. Při vypracování tohoto posudku vychází znalec z platného cenového předpisu, který musí v určitých bodech striktně dodržet. Z tohoto důvodu se odhadní a tržní cena mohou výrazně lišit. Znalecký posudek je vypracován znalcem, kterého jmenoval krajský soud, na základě zákona o oceňování majetku.

Pro vypracování znaleckého posudku je potřeba doložit několik dokumentů, a to list vlastnictví, snímek katastrální mapy, projektovou dokumentaci a kupní smlouvu. Skutečnost, zda předložené dokumenty odpovídají pravdě, znalec vždy kontroluje.

O tom, zda-li bude budoucí investice výhodná, napovídá tržní ocenění nemovitostí. Je možné jej také nazvat prodejní hodnotou nemovitosti stanovenou na základě srovnání s jinou nemovitostí, případně s jejím výnosem. Tržní hodnotu nemovitosti ovlivňuje několik faktorů, je to počet metrů čtverečních, poloha, jak je obestavěn prostor, jaká je zde infrastruktura, dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Tržní cenu zvyšuje také garáž, parkovací místo nebo balkon, dostatečná zeleň v okolí. Odhadce stanoví cenu, která bude odpovídat současné situaci na realitním trhu. Se správně stanovenou cenou máte jistotu, že nemovitost rychleji prodáte, aniž byste museli cenu dodatečně snižovat nebo naopak zvyšovat.

Napsat komentář