Haus kaufen

Nevrácený rezervační poplatek?! Kdy máte nárok na jeho vrácení?

Plánujete koupi nebo pronájem nového bytu či domu? Na mysli vám určitě vyvstane služba realitních kanceláří, které fungují jako zprostředkovatelé mezi prodávající a kupující stranou. Občas však dochází k situaci, kdy si realitky neoprávněně ponechají rezervační poplatek nebo si nárokují smluvní pokutu u rezervační smlouvy. Tyto situace vznikají především v okamžiku, kdy kupující z nějakého důvodu odstoupí od rezervační smlouvy, a ke koupi či pronájmu nemovitosti nedojde. Ve většině takovýchto případů máte však jako kupující nárok na vrácení rezervačního poplatku, který byl dříve realitní kanceláři poskytnut.

mortgage

Co je to rezervační smlouva a rezervační poplatek?

Rezervační smlouva se uzavírá mezi kupujícím či nájemcem na jedné straně a realitní kanceláří na straně druhé. Její účel spočívá, jak už i samotný název napovídá, k rezervaci žádané nemovitosti. Podstatou rezervační smlouvy je tedy záruka, že konkrétní nemovitost nebude po dobu trvání smlouvy nabízená jiným zájemcům. Součástí rezervační smlouvy bývá zpravidla i rezervační poplatek. Jedná se o dohodnutou finanční částku, která slouží jako odměna realitní kanceláři za poskytnutí služeb v případě, že skutečně dojde ke koupi nebo pronájmu nemovitosti. Rezervační poplatek se skládá při podpisu rezervační smlouvy realitní kanceláři.

Rada: Zájemci o koupi by měli trvat na složení rezervačního poplatku k notáři nebo do banky. V případě krachu realitní kanceláře by pak měli vyšší šanci rezervační poplatek získat zpět.

Haus und Stapel mit Münzen

Kdy vzniká nárok na vrácení rezervačního poplatku?

V rezervační smlouvě musí být srozumitelně a jasně definován právní osud rezervačního poplatku, tedy jak s ním bude posléze operováno. Pokud tomu tak není, rezervační poplatek by měl být kupujícímu navrácen.

Pokud narazíte v rezervační smlouvě na ujednání o smluvní pokutě, kterým bývá často myšleno tzv. propadnutí rezervačního poplatku, buďte na pozoru. Dojde-li k situaci, kdy kupující nebo potenciální nájemce od rezervační smlouvy odstoupí, a z toho důvodu nedojde k podpisu kupní či nájemní smlouvy, realitní kancelář si častokrát nárokuje ponechání rezervačního poplatku právě jako pokutu. Ve většině případů je však takovéto ujednání protiprávní a realitní kancelář je povinna rezervační poplatek vrátit. Toto tvrzení vychází ze skutečnosti, že realitní kancelář jakožto zprostředkovatel nemá žádné oprávnění po kupujícím/nájemci nátlakem (tedy formou zadržování rezervačního poplatku) vyžadovat podepsání smlouvy o koupi či pronájmu nemovitosti.

Woman holding out house keys on a silver house-shaped keychain

Situace, kdy má realitní kancelář na rezervační poplatek oprávněný nárok:

Pokud již došlo k podpisu smlouvy o koupi nemovitosti mezi kupujícím a prodávajícím, nebo k podepsání smlouvy nájemní, nárok realitní kanceláře na rezervační poplatek je oprávněný.  Stále je však hlavní podmínkou, aby byl právní osud rezervačního poplatku v rezervační smlouvě jasně a srozumitelně uveden. V rezervační smlouvě musí být tedy vysloveně uvedeno započtení rezervačního poplatku realitní kanceláří.

Pozor! Výjimkou z výše uvedeného by byla situace, kdy je realitní kancelář samotným majitelem nabízené nemovitosti. Jednalo by se o složitější situaci, kde by nárok na započtení rezervačního poplatku mohl být oprávněný i v jiných případech.

Rada: Zájemci o nemovitost by si měli vždy pozorně přečíst, co podepisují a kdo je prodávající, tedy zda se jedná o rezervační smlouvu či se již přímo zavazují ke koupi!

Jak řešit nevrácený rezervační poplatek?

Setkali jste se s podobným problémem s realitní kanceláří? Jestliže vám realitní kancelář nevrátila rezervační poplatek, nenechte si to líbit. Obraťte se na společnost Vaše Nároky.cz a na jejich spolupracující právníky, kteří vám pomohou rezervační poplatek získat zpět. Nic tím neriskujete a můžete jen získat.

 

Napsat komentář