Kalibry m42x1,5 a další pomáhají přesně nastavit výrobní linky

Splnit zakázku přesně podle zadání by měli zvládnout všichni, kteří chtějí dosáhnout ve svém oboru úspěchu a vybudovat si silnou pozici na trhu. V některých oborech ovšem může mít každé sebemenší pochybení opravdu závažné důsledky. Jedním z takových odvětví je kovovýroba. Právě v ní je přesnost jednou z hlavních ctností, bez níž nelze úspěšně zrealizovat zakázku. Každá odchylka od technické dokumentace dodané klientem totiž může mít opravdu závažné důsledky.

Chybné nastavení linky může vést k citelným, někdy i fatálním ztrátám

Velká část produkce kovovýroby vzniká po celých sériích. Výsledkem jsou tedy stovky, mnohdy dokonce tisíce kusů, které jsou do sebemenších detailů stejné. Nemalé procento výrobků jsou navíc součástky, jež jsou jen jednou z mnoha komponent složitých celků, jako jsou nejrůznější stavební, těžební a zemědělské stroje, manipulační technika, automobily, lodě, letadla a další dopravní prostředky, výrobní nástroje i složité přístroje. Jakmile není díl schopen dokonale spolupracovat v soustrojí a plnit svůj účel, jedná se o v praxi nepoužitelný zmetek. V případě, že je zhotovitel v roli subdodavatele, klient samozřejmě uplatní reklamaci. A je-li daný díl vytvořen v rámci provozu, který si součásti vyrábí sám, má ztráta formu znehodnoceného materiálů a nadarmo vyplýtvaného času. Proto je na místě klást velký důraz na provádění kontrolních měření, která pomohou odhalit nepřesnosti v nastavení výrobní linky i případné odchylky zkušebního kusu od technické dokumentace. Právě v této fázi se dostávají ke slovu kalibry, mezi nimiž hrají důležitou úlohu kalibry m42x1,5.

Kalibry od českého dodavatele jsou naprosto spolehlivé

Precizně provedené kalibry m42x1,5 a další nabízí společnost Michovský TOOLS. V nabídce jsou kalibry NPTF, UNJ, UNJEF, UN, UNS, BSW, RC, Rp. Na vyžádání je možné dodat i jiné tolerance a levé provedení.

Napsat komentář