CADprofi Electrical – nástavba pro elektro projektování (nejen) pro AutoCAD

Technické kreslení v programu CAD obsahuje specifické funkce pro detailní návrhy výrobků, téměř v jakémkoli odvětví průmyslu. Pokud jde o projektanty elektroinstalací, balík s nástavbou pro elektro projektování bude tou správnou volbou. Z čeho se skládá tato nástavba a jaký je její hlavní účel?

CADprofi Electrical: vyšší produktivita

Když konstruktéři navrhují elektronické řídící systémy pomocí softwarových programů, které nejsou konkrétně vytvořeny na projektování elektroinstalací, výrazně to zpomaluje celý pracovní proces. Většina z nich musí pokračovat v ručním technickém kreslení jen proto, aby odevzdali projekt do požadovaného termínu. Výsledkem je ztráta drahocenného času, v celkovém důsledku poté méně produktivních dnů, což může mít dopad na celý projekt.

Díky tomu, že je CADprofi Electrical nástavbový software, speciálně navržený pro projektování elektronických zařízení, má zabudované výhody, které umožňují intenzivně zvýšit efektivitu navrhování až o 80%. CADprofi Electrical pomáhá výrobcům předčasně uvést na trh své výrobky, designérem dokončit návrhy a dodavatelům realizovat projekty.

Program na technické kreslení GstarCAD Professional, nebo GstarCAD Electrical podporují tyto nástavby tak, aby celkové navrhování probíhalo bez problémů. Vyzkoušejte také GStarCAD Mechanical, pro ještě výkonnější proces v pracovní prostředí.

Lepší spolupráce s partnery

Pro vytváření a úpravu elektronických řídících systémů je potřebné, aby AutoCAD obsahoval značky, symboly a prostředky, které odpovídají danému projektu pro návrh elektrického zařízení. Různé CAD programy podporují softwarové nástavby, a proto není problém zajistit si konkrétní modul vytvořený pro potřeby uživatele.

V programu 2D CAD se s nástavbou pro navrhování elektrických zařízení dají soubory bezpečně koordinovat, publikovat, a také odesílat. Může tak spolupracovat více elektrotechniků a jednoduše si mezi sebou sdílet pokroky v navrhování. V digitálním prostředí uživatele pracují s elektrickými kabely, vodiči a jinými ovládacími prvky, které jsou určeny pro jejich potřeby a preference. 

Nástavba Electrical: výrazná redukce chyb

Nástavba Electrical podporuje automatizaci návrhu, má předprogramované úlohy, snižuje počet chyb a nabízí přesnější informace pro návrhy projektů. nejen AutoCAD, ale také AutoCAD LT, software podporující 2D modely, je vhodný pro nástavbu navrhování elektronických zařízení. Dokáže v reálném čase identifikovat problémy ještě před fázi výstavby projektu.

Pravidelné zasílání návrhu konstruktérům ještě v době pracovního procesu je běžný postup v oblasti designu elektroinstalací. Bez správné nástavby s funkcemi pro modelování elektronických zařízení se pravděpodobně ztratí mnoho času a financí. CADprofi Electrical automaticky vykáže a nasdílí údaje o návrhu s dalšími uživateli a to bezpečným způsobem v aktuálním čase.

Shrnutí

Na základě uvedených funkcí, můžeme výhody nástavby pro navrhování elektronických zařízení sumarizovat takto:

  • Lepší vizualizace elektrických schémat
  • Rychlejší pracovní proces díky automatickým kresbám
  • Vysoký počet zabudovaných elektrických komponentů
  • Pravidelné automatické aktualizace
  • Kvalitnější výsledek díky redukci chyb
  • Výrazné šetrení času

Je zřejmé, že nástavba CADprofi Electrical je účinný prostředkem pro navrhování elektroinstalací v rozumném čase, bez plýtvání jiných zdrojů. Díky tomu, že CAD programy dokážou podporovat takové verze, pracovní proces bude jednodušší, přesnější a možná dodá uživatelům i inspiraci.

Napsat komentář