architecture-2300341_1920

Profesionální lešení a bednění

Nedílnou součástí každé stavby je kvalitní bednění. Aby mohla být stavba realizována, je zapotřebí opatřit si firmu, která spolehlivě dodá, smontuje a nakonec i zlikviduje lešení, díky kterému může být úprava objektu uskutečněna. V tomto článku se dovíte, za jakým účelem se bednění u staveb používá a které pomocné konstrukce jsou nezbytné pro bezpečnost práce na staveništi.

K čemu slouží bednění

Bednění může být dočasné i trvalé. Jedná se o konstrukci, která je základem pro uložení čerstvého betonu v případě železobetonových konstrukcí nebo hlíny u hliněných staveb. Skládá se z bednícího pláště a výztuh. Rozlišujeme tzv. stropní a stěnové bednění. Bednění stropů slouží pro zahájení montáže stropní výztuže. Stěnové bednění je základem pro opěrné zdi a dá se využít nejen pro bednění stěn, ale také sloupů, pilířů či kruhových konstrukcí. Společnost Scaserv, a.s. nabízí bednící panelové systémy s maximální hmotností jednoho dílu 82,43 kg. Díky tomu lze využít tento panelový systém i tam, kde je možná pouze ruční manipulace.

Fasádní lešení a oplocení pro bezpečnost práce

Každé fasádní lešení musí splňovat normy pro dodržení bezpečnosti práce. Mezi bezpečnostní prvky lešení patří dvoutyčové zábradlí a zarážka u okraje konstrukce. Tyto prvky mají zabránit pádu pracovníků i nechtěně upuštěného materiálu. Jde o dočasnou ocelovou konstrukci, která slouží pro výškové práce na staveništích. Jestliže potřebujete vyřešit rychlou montáž i demontáž pomocné konstrukce, využijte tzv. mobilní lešení, jenž je vyrobeno ze slitiny hliníku a jeho montáž je možná až do 18 m bez nutnosti ukotvení. Dalším bezpečnostním prvkem, který se využívá na stavbách, je mobilní oplocení. Firma Scaserv poskytuje prodej i pronájem mobilního oplocení, jenž se skládá z drátěných i plných plotových dílců.

Napsat komentář