Pokládka vinylové podlahy

Základem pro správnou funkci podlahy je dodržet technologické postupy kladení podlahovin, volbu vhodných materiálů a pomůcek. Výrobce doporučuje pro kladení Thermofixu® využívat profesionální kladečské firmy. Pokládka se musí řídit pokyny dle „Předpisu pro kladení podlahových dílců“ PN 5411/2003. Mezi základní předpoklady kvalitního položení patří především:
•    kvalifikovaný kladeč
•    bezvadný a perfektně připravený podklad (použití vhodné stavební chemie přebroušený, pevný, suchý, rovný a čistý povrch)
•    výběr vhodného lepidla s vysokou počáteční lepivostí na lepení PVC podlahových dílců
•    použití vhodného nářadí a pomůcek (stěrky, nože, ježkový válec, článkový válec apod.)
•    podlahové dílce a další materiály použité pro aplikaci musí být temperovány v místnosti, kde se bude podlaha pokládat, po dobu minimálně 48 hodin
•    dostatečná příprava před pokládkou (kontrola podkladu, podlahoviny, promíchání dílců a rozměření kladení dílců)
•    dodržení preventivních opatření (zabezpečit kontaktní plochy nábytku a ostatních interiérových doplňků s podlahou vhodnými ochrannými prostředky, instalace čisticích zón, filcové podložky sedacího nábytku apod.)
•    zaválení dokončené podlahy článkovým válcem aj. Thermofix® je vhodný pro všechny typy interiérů – domácnosti, hotely a restaurace, komerční prostory (kanceláře, prodejní centra, haly, úřady a instituce), školy a školky, nemocnice a laboratoře i průmyslové haly.
Thermofi x® je možné aplikovat i do místností s podlahovým vytápěním. Materiál reaguje na prohřívání dokonce rychleji než většina ostatních podlahových krytin, což je pro uživatele příjemné. Také estetická stránka je významná. Kombinací různých dekorů lze vytvářet vzory, které příjemně dotvářejí charakter a harmonii celého interiéru.

Mohlo by vás zajímat:

Proč zvolit vinylovou plovoucí podlahu?

Přesný postup pokládky vinylové podlahy

Napsat komentář